Vybavenie ambulancie

Prístrojové vybavenie ambulancie:

  • Digitálny farebný celotelový ultrazvukový prístroj MyLabe 50xVision s farebným dopplerom (vaginálna a abdominálna sonda).
  • Gynekologický vyšetrovací stôl polohovateľný GOLEM 6P.
  • Kolposkop s optikou Carl-Zeiss.
  • Echo-detektor oziev plodu Sonicaid.
  • Mikroskop binokular Studar M.
  • Terapeutický biostimulačný laser BTL 200.
  • Horúcovzdušný sterilizátor HS 202A.
  • Autokláv FARO EASY.