Naše služby

Gynekológia

Naše služby

 • Preventívna gynekologická prehliadka v rozsahu určenom zákonom 1x ročne od 18. roku života alebo po 1. tehotenstve bez obmedzenia veku.
 • Včasná diagnostika prekanceróz krčka maternice, kolposkopia, rozšírená kolposkopia, odber cytológie štandardnej ako aj LBC, ster na prítomnosť HPV.
 • Očkovanie proti HPV - Silgard, Cervarix.
 • Diagnostika nádorov vnútorného a vonkajšieho genitálu.
 • Predoperačné konzultácie, príprava k operácii, pooperačná starostlivosť.
 • Odber onkomarkerov.
 • Diagnostika a liečba porúch menštruačného cyklu.
 • Diagnostika a liečba bolestivých a zápalových ochorení vnútorného a vonkajšieho genitálu, odber zápalových markerov (FW,CRP), mikrobiálny obraz pošvy, pošvové pH, špeciálne kultivačné pôdy.
 • Predkoncepčné poradenstvo.
 • Manažment sterility: diagnotika a liečba,vyšetrenie hormonálneho profilu vrátane AHM, folikulometria, indukcia ovulácie, v prípade potreby v náväznosti na spoluprácu s IVF centrami.
 • Manažment antikoncepcie: poradenstvo a výber, ordinácia všetkých druhov antikoncepcie (tabletková, náplaste, vaginálne krúžky, vnútromaternicove telieska - klasické IUD, hormonálne IUD: IUS Mirena, Yaidess), následná starostlivosť.
 • Príprava a vyšetrenia pred interupciou a sterilizáciou, vrátane vypísania žiadosti.
 • Manažment klimaktéria: poradenstvo a výber vhodnej hormonálnej substitučnej liečby, následná starostlivosť.
 • Manažment ochorení prsníka,poradenstvo a zabezpečenie / sprostredkovanie liečby.
 • Manažment porúch úniku moču, sprostredkovanie diagnostiky a následnej liečby, predpis inkontinenčných pomôcok.
 • Manažment kúpeľnej liečby.
 • Zabezpečenie denzitometrického vyšetrenia na zistenie kostnej hustoty.
 • Konzultácia: "druhý názor" (second opinion) u neregistrovaných pacientok na žiadosť za poplatok.

Preventívna gynekologická prehliadka

rozsah vyšetrení podla zákona NR SR č.661/2007 platný od 1.1.2008.

Okruh:
ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva, vekovo neobmedzene.
Periodicita:
jeden krát ročne

Zoznam výkonov:

 • Podrobná anamnéza a jej priebežná aktualizácia.
 • Komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov.
 • Ultrasonografia transvaginálna alebo abdominálna.
 • Tumor marker Ca 125 u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 raz ročne od veku 30 rokov alebo u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou rakoviny vaječníka 1 x ročne od 35 rokov života.
 • Onkocytológia z krčka maternice: okruh: ženy od veku 23-64 rokov. Prvé dva odbery v ročnom intervale, v prípade negativity týchto dvoch cytológii pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak sú posledné 2 cytologické stery negatívne. Uvedená periodicita platí aj vtedy, keď sa so skríningom začne neskôr.
 • RTG Mamografia prsníkov
  okruh: ženy od 40 do 69. roku života
  periodicita: raz za 2 roky

Pôrodníctvo

 • Diagnostika včasnej gravidity.
 • Včasný záchyt patologických stavov na začiatku gravidity (abnormálny vývoj plodového vajca, mimomaternicová tehotnosť).
 • Prenatálna starostlivosť o fyziologickú graviditu.
 • Prenatálna staroslivosť o patologickú a rizikovú graviditu.
 • Ultrazvukové screeningové vyšetrenia v gravidite (11.-13. týždeň, 18.-21. týždeň, 30.-32. týždeň tehotenstva): morfológia plodu, korekcia termínu pôrodu podľa ultrazvuku, odhad hmotnosti plodu, určenie pohlavia plodu, vyšetrenie funkcie feto-placentárnej jednotky, tzv.prietoky, zobrazenie jednotlivých štruktúr plodu, placenty, pupočníka.
 • Špeciálne vyšetrenia v gravidite: multimarkerový biochemický genetický screening chromozomálnych aberácií plodu, krvná skupina a Rh faktor, vyšetrenie antierytrocytárnych protilátok u Rh negatívnych žien, kompletny krvný obraz 3x v gravidite, BWR, HIV 1,2, HbsAg - na začiatku gravidity a u rizikových tehotných aj v III.trimestri tehotenstva, protilátky na toxoplazmózu a rubeolu, screening tehotenskej cukrovky, kultivácia z dolnej tretiny pošvy na prítomnosť Streptococcus agalactiae. Screening autoimunitnych ochorení štítnej žľazy: TSH, antiTPO.
 • Včasný záchyt patologických stavov, ohrozujúcich matku alebo plod (poruchy rastu plodu,hroziaci potrat alebo hroziaci predčasný pôrod, poruchy placentácie, preeclampsia, eclampsia, tehotenská cukrovka...).
 • Psycho-somatická príprava na pôrod a materstvo.
 • Popôrodná starostlivosť.

Doplnkové služby

 • Jednorazové vyšetrovacie pomôcky.
 • Telefonické konzultácie v ordinačných hodinách.
 • Prítomnosť partnera alebo člena rodiny pri vyšetrení.
 • Bezbariérový prístup.
 • Lekáreň v areáli.
 • Bezplatné parkovisko.