MUDr. Zuzana Oravcová

Gynekológ - pôrodník

Odborný zástupca a garant v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

Vzdelanie

  • Lekárska fakulta univerzity J.A. Komenského Bratislava
  • Atestácia I. a II. stupňa v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • Certifikát v ultrazvukovej diagnostike v odbore gynekológia a pôrodníctvo
  • Certifikát integrovanej kolposkopie
  • Kontinuálne akreditované vzdelávanie v odbore gynekológia a pôrodníctvo


Jana Súkeníková

zdravotná sestra