Partneri

Spolupracujeme s nasledujúcimi zdravotníckymi zariadeniami:

  • Gynekologicko - pôrodnícka klinika FN Trenčín
  • Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie NsP Myjava
  • Oddelenie lekárskej genetiky FN Trenčín
  • Mamografické, sonografické a CT pracovisko NsP Nové Mesto nad Váhom
  • Mamografické a sonografické pracovisko NsP Myjava
  • Oddelenie klinickej biochémie NsP Nové Mesto nad Váhom
  • Oddelenie klinickej hematológie NsP Nové Mesto nad Váhom
  • Cegys Trenčín
  • Medicyt Bratislava