Ordinačné hodiny


Pondelok

    7:00 - 14:00       ordinácia     14:00 - 15:00     administratíva
Utorok

    7:00 - 10:30       poradňa pre tehotné
    10:30 - 14:00     ordinácia
    14:00 - 15:00     administratíva
Streda

    7:00 - 14:00       ordinácia     14:00 - 15:00     administratíva
Štvrtok

    10:00 - 16:00     ordinácia
    15:00 - 16:00     len vopred objednané pacientky
    16:00 - 18:00     administratíva
Piatok

    7:00 - 13:00     ordinácia     13:00 - 15:00     administratíva

Klientky vybavujeme podľa časového harmonogramu.
Akútne stavy a tehotné klientky vybavujeme prednostne.

Pokiaľ nie ste našou klientkou a chcete sa ňou stať, je potrebné prísť osobne pre vyradenku: "Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti" pre Vášho aktuálneho lekára a po podpísaní dohody sa stávate našou klientkou 1. dňom nasledujúceho mesiaca od dátumu podpísania dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Prijímame nové pacientky aj mimo obvodu určeného VÚC. (viac informácií)