GYNA MS - MUDr. Zuzana Oravcová

gynekologicko - pôrodnícka ambulancia

31.7.2014 Vitajte vo vynovenej ambulancii.

S radosťou Vám oznamujeme,že sme úspešne zrekonštruovali ambulantné priestory,aby ste sa počas Vašej návštevy u nas citili komfortnejšie.

 

25.3.2014

Spustenie web stránky.

 

Vážené klientky.

Vitajte na stránkach našej súkromnej praxe!
Spoločnosť GYNA MS, s.r.o. vznikla v r.2006 so zámerom poskytovať komplexnú, kvalitnú a vysoko odbornú starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo a ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve pre ženy od dovŕšenia 15-teho roku života. Zakladateľkou a odborným garantom bola MUDr.Margita Skúpa. Od r.2009 pokračuje v jej smerovaní MUDr.Zuzana Oravcová, ktorá sa v r.2008 stala odborným garantom a v r.2009 aj konateľom spoločnosti.

Naša starostlivosť o Vás je založená na dlhodobej dôvere, poznaní špecifík každej klientky, profesionalite a odbornosti, ktorá je podložená zodpovedajúcim vzdelaním a praxou. S cieľom ponúknuť viac ako len bežnú starostlivosť sa snažíme neustále zlepšovať naše služby a využívať moderné technické vybavenie ambulancie v súlade s najnovšími poznatkami medicíny v odbore gynekológia a pôrodníctvo.